ALGEMENE VOORWAARDEN 

JULIE ANN PHOTOGRAPHY ©  


Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Julie Ann Photography.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Julie Ann Photography worden aangepast.

Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Julie Ann Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Julie Ann Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Julie Ann Photography  deze selectie heeft gemaakt. Julie Ann Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Julie Ann Photography niet geschikt zijn om te tonen.

3. Binnen 20 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s middels een online gallery via WETRANSFER aan u beschikbaar worden gesteld. Deze foto's zullen minstens 3 maanden in de backups van Julie Ann Photography  beschikbaar blijven.

Boekingen

1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per e-mail of via de social media pagina's.

2. Eventuele reiskosten van Julie Ann Photography  zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan, mits de afstand in totaal meer dan 10 km bedraagt. Voor reiskosten wordt dan 0,59 cent/kilometer gerekend.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Julie Ann Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 50% van de totale kostprijs (goedkoopste pakket)te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Julie Ann Photography 5. Het boeken van een reportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Julie Ann Photography  niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen  Julie Ann Photography  te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die  Julie Ann Photography heeft moeten maken.

7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoreportage  is volledig voor uw eigen risico.

Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Julie Ann Photography . Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op. ongevraagd publiceren heeft “financiele consequenties.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Julie Ann Photography . U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Julie Ann Photography .

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Julie Ann Photography (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Julie Ann Photography kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5. Op alle foto’s van Julie Ann Photography  rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julie Ann Photography . Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. Julie Ann Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Julie Ann Photography  is niet verplicht dit te melden.  Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan Julie Ann Photography te laten weten.

© 2022 Julie Ann Photography / Alle rechten voorbehouden.Using Format